Storsjöhus Bygg monterar huset på plats

Storsjöhus Bygg AB projekterar, monterar och bygger hus i trä. Vårt säte ligger i Pilgrimstad och vi är en del av Storsjöhus-gruppen. Vi monterar och bygger kvalitetshus, framför allt är vi mycket väl förtrogna med husproduktionen från Storsjöhus och Storshogna Trähus fabriker.
Vi är med i processen på fabriken och har därför detaljerad kunskap för att montagen på plats ska kunna genomföras smidigt, snabbt och kostnadseffektivt.

I Sverige finns en lång tradition av att bygga i trä. Landets goda tillgång på trä har gett oss en gedigen kunskap om träets egenskaper och dess goda miljöegenskaper. Storsjöhus AB bygger vidare på denna miljövänliga tradition och bygger alla sina hus i trä och strävar efter att använda lokala leverantörer. Storsjöhus Bygg består av snickare och montagespecialister som säkerställer ett mycket gott resultat.

Vill du veta mer om Storsjöhus Bygg –
kontakta Simon Wolfenstein
simon@storsjohusbygg.se eller 0725 55 00 67