Produktion av unika hus

På Storsjöhus erbjuder vi även produktion av unika hus och vi hjälper dig mer än gärna med att producera och leverera ditt drömhus. Vår konstruktionsavdelning omvandlar din arkitektritning till en produktionsritning. Inne i anläggningen producerar vi sedan stommen i kontrollerad inomhusmiljö. Stommen byggs i sektioner som levereras i rätt ordning till byggarbetsplatsen. Tydliga montageanvisningar följer med så att dina snickare kan montera snabbt och smidigt. Du kan också välja Storsjöhus Bygg som montörer, de är specialister på husmontage och levererar ett optimalt resultat.