Om Storsjöhus

Storsjöhus AB ligger i Pilgrimstad och producerar kvalitetshus sedan 2006. Vår produktion är helt inriktad på trähus. I Sverige har vi en lång tradition av att bygga i trä. Landets goda tillgång på trä har gett oss en gedigen kunskap om träets egenskaper och dess goda miljöegenskaper. Storsjöhus AB bygger vidare på denna miljövänliga tradition och bygger alla sina hus i trä och strävar efter att använda lokala leverantörer.

Företaget drivs sedan 2016 av Johan Hamberg som då moderniserade fabriken och byggde ut såväl produktionsytor och kontor.I koncernen ingår även Storsjöhus Bygg. Sedan 2020 är även Storhogna Trähus fabrik för fjällhusproduktion i Storhogna/Vemdalen en del av koncernen.

Miljöpolicy:
Storsjöhus AB är ett miljömedvetet och miljöengagerat företag där samtliga anställda, från kontor till produktion, har miljön i åtanke. Vi inspireras av miljöstandarden ISO 14001 och Sveriges 16 nationella miljömål för att ständigt arbeta mot minskad miljöpåverkan.

Kvalitetspolicy:
Målsättningen med kvalitetsarbetet på Storsjöhus AB är att ständigt utveckla vår verksamhet och våra leveranser som hustillverkare. Våra beställare ska erhålla sina leveranser i tid och med rätt kvalitet.

Arbetsmiljöpolicy:
Arbetsmiljön på Storsjöhus AB ska vara säker, trevlig och utvecklande för alla anställda. Målet med arbetsmiljön är att ingen anställd ska riskera att utsättas för fysisk, psykisk eller social ohälsa.