Kostnadseffektiv utveckling av bostadsområden med rationell produktion

Storsjöhus AB är en komplett husleverantör som från ett enkelt underlag och önskemål ritar upp och tillverkar hus. Genom goda och långvariga relationer med projektörer och entreprenörer har vi skapat en rationell byggmetod med fina kvalitetshus som resultat.

Vi har byggt hus i Pilgrimstad sedan 1990-talet. Husfabriken ligger utmed E45 ca 3,5 mil öster om Östersund. Den nuvarande ägaren Johan Hamberg moderniserade fabriken, byggde ut både produktionsanläggningen och kontoret. 2020 var 25 personer anställda i Storsjöhus och vi fortsätter framåt i full fart.

Vi har en uttalad ambition om att bli bäst på att tillverka huskomponenter som är enkla att tillverka, transporter och montera. För oss handlar det om kvalitet och leveransprecision – att nå och överträffa våra uppdragsgivares förväntningar.